SOLIDNY PARTNER

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

DOŚWIADCZENIE

GWARANCJA JAKOŚCI

PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU

Firma MAX-DROGI CENTRUM wykonuje również projekty organizacji ruchu (stałej i czasowej) i przeprowadzamy związane z tym inwentaryzacje oznakowania, pomiary ruchu oraz zajmujemy się wszelkimi sprawami, związanymi z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień.

 

Jednym z  zasadniczych zadań Zarządców Dróg jest zapewnienie aktualności i kompletności rozwiązań organizacji ruchu w obrębie danej sieci dróg. Dotyczy o zarówno kwestii związanych z  projektami stałej i czasowej organizacji ruchu jak i polityki parkowania oraz pomiarów i analiz natężeń ruchu i oceny warunków bezpieczeństwa na danej sieci drogowej.

 

Podstawa prawna wykonywania projektów organizacji ruchu:

 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. nr 2012, poz.1137),

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (DZ. U. 2016 poz. 1440),

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

Image

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Hubert Piekutowski:
+48 501 581 972
Tomasz Dlutkiewicz
+608 556 729
Sebastian Neugebauer
+48 512 310 711
Damian Szymczak
+48 602 252 334

PPHU-MAX DROGI CENTRUM

ul. Czołowa 7; 90-001 Łódź
tel. (42) 307 11 91

www.max-drogi.pl
max-drogi@max-drogi.pl

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 177, poz.1729),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz.2181),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393),

Image
© 2015 Your PPHU MAX_DROGI CENTRUM. All Rights Reserved. Designed By Grow!

Please publish modules in offcanvas position.