SOLIDNY PARTNER

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

DOŚWIADCZENIE

GWARANCJA JAKOŚCI

PRZEGLĄDY OKRESOWE

Przeglądy okresowe dróg

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy zarządca drogi jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej i okresowej kontroli stanu technicznego administrowanych przez niego dróg.

Usługi te wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Prawo Budowlane, art. 62,ust.1 pkt.2 z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami

Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

Na kompleksowy system kontroli, jaki powinien funkcjonować u każdego zarządcy dróg, składają się takie elementy jak:

przeglądy dróg, rejestrowane w tzw. Dziennikach Objazdów Dróg,

oraz

przeglądy PODSTAWOWE dróg (okresowe kontrole roczne)

przeglądy ROZSZERZONE dróg (okresowe kontrole 5-letnie), dokumentowane w protokołach oraz wykazach protokołów, dołączanych do książek dróg

Przeglądy okresowe mostów

Usługi te wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Prawo Budowlane, art. 62,ust.1 pkt.2 z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami

Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. (Dz. U. nr 67, poz.582),

Instrukcja przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich – Załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r.

Image

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Hubert Piekutowski:
+48 501 581 972
Tomasz Dlutkiewicz
+608 556 729
Sebastian Neugebauer
+48 512 310 711
Damian Szymczak
+48 602 252 334

PPHU-MAX DROGI CENTRUM

ul. Czołowa 7; 90-001 Łódź
tel. (42) 307 11 91

www.max-drogi.pl
max-drogi@max-drogi.pl

Kontrola roczna (przegląd podstawowy) dokonywana w celu oceny i rejestracji aktualnego stanu technicznego obiektu, jak również określenia warunków bezpiecznej eksploatacji, oraz potrzeb i zakresu niezbędnych robót bieżącego utrzymania i remontów,

 

Kontrola 5-letnia (przegląd rozszerzony) jest to kontrola dokonywana w celu oceny i rejestracji aktualnego stanu technicznego obiektu, przydatności obiektu do użytkowania, estetyki obiektu, oraz jego otoczenia, jak również określenia warunków bezpiecznej eksploatacji, potrzeb i zakresu niezbędnych robót bieżącego utrzymania oraz remontów.Image
© 2015 Your PPHU MAX_DROGI CENTRUM. All Rights Reserved. Designed By Grow!

Please publish modules in offcanvas position.